Caritas en het Coronavirus

Het bestuur van de PCI Amersfoort heeft haar vrijwilligers geadviseerd geen huisbezoeken meer af te leggen in deze periode van de Coronavirus. In bijgevoegde brief leest u meer 2020-03-18 Brief werkgroepleden Coronavirus

Samenstelling PCI bestuur per 1 maart 2020

Eind januari 2020 werd het PCI bestuur verrast door het opzeggen van het lidmaatschap en voorzitterschap van dhr Cor Arends. Het bestuur betreurt het opstappen van dhr Arends die met veel inzet en betrokkenheid bijgedragen heeft aan het bestuurswerk van Caritas en het...