Caritas en het Coronavirus

Het bestuur van de PCI Amersfoort heeft haar vrijwilligers geadviseerd geen huisbezoeken meer af te leggen in deze periode van de Coronavirus. In bijgevoegde brief leest u meer 2020-03-18 Brief werkgroepleden Coronavirus

Samenstelling PCI bestuur per 1 maart 2020

Kardinaal Eijk heeft per 1 maart 2020 de heer Tom Paffen benoemd als nieuwe voorzitter van de PCI. Als Vice-voorzitter en algemeen lid is benoemd mevrouw Marga van Ede. Met het aantrekken van deze twee nieuwe bestuursleden is het PCI bestuur voorlopig op sterkte, een...