Op Geldcheck033.nl staat alle financiële hulp van ongeveer vijfentwintig Amersfoortse organisaties bij elkaar. Zo kunnen mensen met een (tijdelijk) laag inkomen snel zien waar zij recht op hebben en bij wie zij hulp kunnen aanvragen. Oók de Caritas Amersfoort is betrokken als partner bij Geldcheck033. Op 9 december 2019 heeft de Wethouder Cees van Eijk het startsein gegeven van een reclamecampagne om de inwoner van Amersfoort op de hoogte te brengen dat zij een beroep kunnen doen bij een (tijdelijk) laag inkomen. Hij deed dit bij de St. Franciscus Xaverius kerk in bijzijn van 2 vrijwilligers van de Caritas Amersfoort.

Geldcheck20191209