Eind januari 2020 werd het PCI bestuur verrast door het opzeggen van het lidmaatschap en voorzitterschap van dhr Cor Arends. Het bestuur betreurt het opstappen van dhr Arends die met veel inzet en betrokkenheid bijgedragen heeft aan het bestuurswerk van Caritas en het oplossen van armoede vraagstukken in Amersfoort, maar respecteren wel zijn keuze.

De overige bestuursleden zijn vervolgens naarstig op zoek gegaan naar aanvulling van het bestuur en kunnen u nu mededelen dat wij daarin zijn geslaagd. Kardinaal Eijk heeft per 1 februari 2020 dhr. Tom Paffen benoemd als Voorzitter van de Caritas. Als Vice-voorzitter en algemeen lid is benoemd mevrouw Marga van Ede.

Met het aantrekken van deze twee nieuwe bestuursleden is het PCI bestuur voorlopig op sterkte.

Het bestuur bestaat per 1 maart uit de volgende leden:

Voorzitter:              Tom Paffen                      (voorzitter@caritasamersfoort.nl)

Vice-voorzitter:      Marga van Ede                (pci.marga@gmail.com)

Secretaris:               Jaap Bosman                  (secretaris@caritasamersfoort.nl)

Penningmeester:   Juliëtte van den Heuvel (penningmeester@caritasamersfoort.nl)

Website/Lid:           Vacature