Kardinaal Eijk heeft per 1 maart 2020 de heer Tom Paffen benoemd als nieuwe voorzitter van de PCI. Als Vice-voorzitter en algemeen lid is benoemd mevrouw Marga van Ede.

Met het aantrekken van deze twee nieuwe bestuursleden is het PCI bestuur voorlopig op sterkte, een extra bestuurslid is nog welkom.

Het bestuur bestaat per 1 maart uit de volgende leden:

Voorzitter:              Tom Paffen                      (voorzitter@caritasamersfoort.nl)

Vice-voorzitter:      Marga van Ede                (pci.marga@gmail.com)

Secretaris:             Jaap Bosman                  (secretaris@caritasamersfoort.nl)

Penningmeester:   Juliëtte van den Heuvel (penningmeester@caritasamersfoort.nl)

Lid:                         Vacature